Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Uingutorunēdo wa sutōmupegasasu de shiyō dekiru tokushuna ugokidesu. Pegasasu wa, kono yō ni tatsumaki o tsukuridasu, teki bei o hōi. Hajimete Tetsuya Watarigani Gingka uingutorunēdo to, kare wa taikai no kesshō-sen de kare to tatakatta toki ni shiyō sa reru dāku Gasher ni hantai shita.

Advertisement