Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Torakku no henkō wa, maddo Gasher/ dāku Gasher no tokushuna ugoki no hitotsudesu. Rikujō kyōgi-yō torakku de jōge ni idō suru kotodesu.

Advertisement