Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Korera no tokushuna senjutsu o shiyō suru koto ga karera no naka de aite no 3 rokku ORSO bei no chikaku no aru 3-seki ORSO Kumade - Brüdern. Bei no kyōdō supesharumūbu no toripuru ORSO no suteppu wa, ōku no baai, kono mokuhyō wa, tokushuna ugoki ni shibashibadearu sprühen. Das o hibana Arīnabei kara teki o oidasu tame ni.

Advertisement