Beyblade Wiki
Advertisement

Variar D: D (derutadoraibu) wa hatsu no anime ya manga no shirīzubeiburēdometarufu~yūrī ni hyōji sa reru bōgyo-tekina otokodesu. Kare wa, jūryoku no desutoroiyā wa raitoranchā LR (L 3 R) no okage de, hidari to migi no supin o AD 145 WD yōna koto ga arimasu. Kare wa 16-nichi ni atta 2011-Nen 7 tsuki ni Nippon de shuppan-sa ga, sekai hobīfea 2011 th de sōtai shite ita Kare no shoyū-sha wa ōsamadesu. " Variar" to yoba reru Bitbeast. Kare wa girisha shinwa de wa sensō no kamideatta. Bariaresu wa ōku no pīku o motsu yunīkuna dezain o motte imasunode, kare wa osoraku, kōgeki de ōkina seikō o osamete imasu. Gappei no disuku no shita no tatakai no ma ni kōdona mono to suru koto ga dekimasu kiiro no purasuchikku no bubundesu. Kare wa bōgyo ga hitsuyōna baai ni okorimasu. Kōgeki mōdo (furatto), bōgyo-tekina mōdo (waidobōru) to jikyū-ryoku mōdo (shāpu): Deruta - aresu jikkō sa rete iru torakku wa, 3tsu no kotonaru mōdo ga bari o motte imasu. Kare wa tanjun ni ue ni hippatte, okonai, soshite betsu no nin'i no ten ni narimasu. Sorekara, karera wa tada-jin o pusshu suru hitsuyō ga arimasushi, mada sore o hoji shite imasu. Sono buhin wa ika no tōridesu. Shinborupin: Variar Disuku yūgō: Variar (43. 65 Guramu) Rikujō kyōgi-yō torakku: Derutadoraibu (D : D) 5-ji 44 guramu Ta no bājon: Bariaresu D: D fantomuburū Ver. Bariaresu D: D māzureddobājon.

Advertisement