Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Uzu saru wa bei ga do~unga kara" kai o kaesu" to saisho no kudari de beiburēdo V - fōsu ni tōjōdesu. Bitto-juu wa uzu ruijin'endeari, mata sarudesu.

Advertisement