Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

U~eruzu wa Blader no hitotsudearu ingurando kara kite iru to, kare wa chīmuekusukaribā no ichibudesu. Kare wa, jurian to sofīgurūpu to no yūjindesu. U~eruzu no bei ni wa, gurando kujira-za to yoba reru.

Advertisement