Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Butai wa, takaratomī kara waidosukueataipu Beystadiumdeari, kore wa kanari hyōjundesu. Sore wa seihōkei no bēsu o motte imasu. Sore wa, bei ga arīna no soto o surō suru koto ga dekinai 4 no sotogawa no kabe no bubun o, motte imasu.

Advertisement