Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。


Beiburēdo V - fōsu no episōdo 30 de hajimete tōjō fokushī no Wildfox bei, " sanshīrudo no shimei. " Wildfox bei wa, rokkubitto no bīsuto no saisho ni aru, Wildfox wa kare jishin ni atta.

Advertisement