Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Arashi Aquario wa hikaru Hasama no beidesu. Kare no tokushuna ugoki wa mugen asaruto futei kotoba to kōrusurōdesu. Sono sentan ni wa, jikyū-ryoku (shāpu) to yoi kōgeki idō (ana hodo saizu) no ma ni suru koto ga dekimasu.

Advertisement