Beyblade Wiki
Advertisement
No image この記事は書きかけです。是非とも、この記事に加筆してみてください。画面上部の「編集」をクリックすると、編集画面になります。

Wolborg wa tara no BitBeastdesu. Kare no gaiken wa, senaka to ashi motte iru ue ni ookami no kesshō ni motozuite imasu.

Advertisement