Beyblade Wiki
Advertisement

Zero wa" hi no burēdā" to shite shira rete ori, sono nenrei wa 12 kara 14-nen-teido to suitei sa rete imasu. Kare wa metarusāga no saikin no omona shujinkō madedeshita Ginga o okikaemasu. Bei jishin wa, kare wa idaina aidoru Ginga-kō kara eta, kare no bushi Ifraid o yobidashimasu.

Advertisement